Welkom bij 1-2-MJOP.NL

Voor het laten opstellen van een kloppende, werkbare en een kwalitatief hoogwaardige MJOP, DMJOP of een BOP bent u bij ons aan het juiste adres. 

Om een correcte MJOP te kunnen opstellen dient er eerst een Conditiemeting conform de NEN2767 uitgevoerd te worden. Wij hebben dit uniforme inspectie instrument eigen gemaakt door onze jarenlange ervaring.

Dit resulteert dan ook in MJOP | DMJOP of BOP waar u echt iets aan heeft. 

U kunt ons bereiken via 0299-700236 of info@12mjop.nl.

MJOP, DMJOP, BOP Landelijk werkgebied en transparante scherpe tarieven

Ervaring, pro-activiteit, klantgerichtheid en uitgebreide bouwkundige kennis maken ons een specialist in het opstellen van MJOP's.Een MJOP kan worden opgesteld voor elk type Vastgoed.


Residentieel Vastgoed

Vereniging van Eigenaars, Grotere woningen/villa's, Woningcorporatie, Woonstichting.

Commercieel Vastgoed

Kantoorgebouwen, Winkels, Logistiek, Hotels.

Zorg Vastgoed

Zorgcomplex, Aanleunwoningen, Gezondheidscentra en Particuliere zorgresidenties.

Gemeentelijk Vastgoed en Maatschappelijk Vastgoed

Schoolgebouw, Sporthal, Cultureel centrum,  Bibliotheek Opvangcentrum, Zwembad etc.


Heeft spreekt voor zich dat u voor al het bovengenoemde bij ons een MJOP of DMJOP kunt aanvragen.MeerJaren OnderhoudsPlan

Voor o.a. VvE's, Bedrijfs-/kantoorpanden, Schoolgebouwen, Sportgebouwen, Zorgvastgoed en Overig Vastgoed.


Duurzaam MeerJaren OnderhoudsPlan

Een DMJOP wordt gebruikt ten behoeve van een kostenreservering voor het verduurzamen van een gebouw.


Beknopt OnderhoudsPlan

Een betaalbare oplossing voor de kleine VvE's. De BOP wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het financieren van onderhoudsmaatregelen aan een kleine VvE.

Wij hanteren voor de aanlevering van een MJOP | DMJOP en BOP gemiddeld 14 dagen (ná uitvoering van de inspectie).


Door onze transparante tarieven is het aanvragen van een offerte in 99% van de gevallen niet meer noodzakelijk.


Actualiseren van uw bestaande MJOP.

U kunt bij ons ook terecht voor het actualiseren van het huidige MJOP. Na elke 3 tot maximaal 5 jaar is uw MJOP toe aan een actualisatie. Het object wordt dan opnieuw geïnspecteerd waarna deze op basis van de nieuwe conditiemeting de MJOP wordt geactualiseerd. Dit houdt in dat het reeds geplande onderhoud naar voren / naar achteren schuift of gehandhaafd kan worden op basis van "nieuwe" conditiescores van de reeds eerder geïnventariseerde bouwkundige en installatietechnische elementen. Na het bestuderen van het huidige MJOP en een intake gesprek zal duidelijk worden of uw huidige MJOP geschikt is voor actualisatie of dat er, door het ontbreken van cruciale informatie, beter een nieuw MJOP opgesteld dient te worden. De kosten voor een actualisatie kunt u terug vinden op onze tarieven pagina.


Technische planning.

Het plan wat u van ons ontvangt betreft een technische planning. Dit houdt in dat er geen beleidsmatige keuzes zijn gemaakt bij het inplannen van de onderhoudsactiviteiten. Het plan is volledig ingericht op basis van de uitgevoerde conditiemeting conform de NEN2767. De beleidskeuzes dienen door u (bestuur, eigenaar etc.) gedaan en verwerkt te worden. Hiervoor ontvangt u van ons de planning in een Excel-format waar u gemakkelijk diverse aanpassingen in kunt doen. Op deze manier is de planning geheel aan te sluiten op uw beleid en financiële mogelijkheden.

1-2-MJOP.NL biedt ook de mogelijkheid om dit voor u uit handen te nemen en u bij te staan bij het opstellen van een beleidsmatige planning. Hiervoor is echter wel veel aanvullende informatie voor nodig.

Kosten hiervoor worden bepaald o.b.v. van het uurtarief. U ontvangt een kosten indicatie waarna o.b.v. nacalculatie de definitieve kosten gecommuniceerd worden.


Wat is Conditiemeten conform de NEN2767?

De technische staat van een gebouw kan worden vastgesteld ideels een zogenoemde conditiemeting. Dit is een inspectiemethodiek, waarbij de NEN 2767 norm geldt als een persoonsonafhankelijke opname- en registreermethode. De NEN 2767 zorgt ervoor dat iedere inspecteur op dezelfde wijze de fysieke staat van alle bouw- en installatiedelen rapporteert, wat leidt tot eenduidig en een voor iedereen leesbaar inspectierapport.

Conditiemeting conform de NEN 2767 1-2-MJOP.nl De MJOP specialist

De NEN2767 is de NORM.

Een correct opgesteld en werkbaar MJOP bevat in ieder geval de volgende cruciale elementen:


Volledige inventarisatie van het gebouw


NLSFB-elementen codering


Up-to-date Bouwkostenbestand


Gebrekenrapportage (NEN2767)

Calculatie van de onderhoudskosten

Jaarplan | Meerjarenplan


Als u benieuwd bent naar een voorbeeld MJOP of BOP van ons, dan zijn deze te vinden bij de gelijknamige pagina's. 

Werkgebied 1-2-MJOP.nl is Landelijk tegen scherpe tarieven. Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Friesland, Groningen, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, Zeeland, Drenthe, Purmerend, Amsterdam, Texel, Hoorn, Den Helder, Rotterdam, Eindhove

Wij bieden transparante en scherpe tarieven in een landelijk werkgebied.

Voor het opstellen van al uw MJOP's (Meerjarenonderhoudsplan), DMJOP's (Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan) en BOP's (Beknopt Onderhoudsplan voor kleine Vve's) conform de NEN2767 voor VvE's, Residentieel Vastgoed, Commercieel Vastgoed, Zorg Vastgoed en Gemeentelijk & Maatschappelijk Vastgoed in : Noord-Holland (incl. Texel), Zuid-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg.

Meerjarenonderhoudsplan, Duurzaam Meerjaren onderhoudsplan, Beknopt Onderhoudsplan, Excel onderhoudsplanning,  mjop voorbeeld excel, mjop software , beknoptonderhoudsplan, meerjarenonderhoudsplan excel, voorbeeld mjop kleine vve,  Purmerend, Amsterdam, Zaandam, Heerhugowaard, Alkmaar, Rotterdam, Den Haag, Zandvoort, Haarlem, Almere, Google,  Onderhoud pand.