Wat is een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)?

In een meerjarenonderhoudsplanning (veelal MOP of MJOP genoemd) staan alle te verwachten bouwkundige en installatietechnische kosten ten behoeve van het onderhoud, van het object, voor een bepaalde termijn weergegeven. De gebruikelijke termijn van een MJOP is over het algemeen 25 jaar.  

Met een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) kan een vastgoedeigenaar het onderhoud aan een gebouw sturen en bewaken. Het geldt tevens als basis voor het beheerplan van een gebouw en het geeft inzicht in het te reserveren onderhoudsbudget voor de komende jaren. Maar, het is meer dan slechts een financieel plan. De meerjaren onderhoudsplanning geeft een vastgoedeigenaar ook een gedetailleerd technisch overzicht van de uit te voeren onderhoudsactiviteiten in de komende jaren, om het vastgoedobject in de gewenste conditie te houden of krijgen.

De inventarisatie en conditiemeting NEN 2767 liggen ten grondslag aan een MJOP. Een nauwkeurige inventarisatie is van uiterst belang, omdat dit een directe invloed heeft op de onderhoudsbegroting. Onze inspecteur besteedt daarom veel aandacht aan de inventarisatie, zodat de hoeveelheden nauwkeurig worden bepaald en de begrotingscijfers betrouwbaar zijn. De cijfers worden gebaseerd op kengetallen die jaarlijks bijgewerkt worden. Op basis van de inspectiegegevens stelt onze inspecteur een meerjaren onderhoudsplanning en -begroting op van ieder bouwkundig en installatietechnisch element van het object. 

Conditiemeting conform de NEN2767

Bij een conditiemeting conform de NEN 2767 wordt een inspectie uitgevoerd op alle aanwezige bouwkundige elementen van de het object. Bij het intakegesprek kunt u eventueel aangeven welke elementen wel of niet voor het object van belang zijn. U ontvangt van ons een uitgebreide rapportage met daarin de aangetroffen gebreken, de conditiescores en herstelkosten. Daarnaast ontvangt u een MJOP van 25 jaar in PDF- en Excel-format waarin overzichtelijk alle kosten en startjaren per element vermeldt staan. Met de MJOP en de conditiemeting is het voor de VvE / Vastgoedeigenaar mogelijk om een gestructureerd beleid te voeren ten aanzien van het bouwkundige onderhoud aan van het object voor de komende jaren.

Software

Voor het opstellen van de MJOP en DMJOP maken wij gebruik van het softwarepakket O-Prognose. Hiermee ontvangt u een overzichtelijk en uitgebreide rapportage conform de NEN2767 met een MJOP van het object welke door een ieder te lezen en begrijpen valt. Met een rapportage in O-prognose is het tevens mogelijk om verschillende scenario's te draaien en zo te sturen op onderhouds paramaters welke voor u belangrijk zijn.

Vanwege jarenlange ervaring is er uitbreide kennis van o.a. de volgende softwarepakketten:

1-2-MJOP.nl De MJOP specilalist met een landelijk werkgebied tegen scherpe tarieven
1-2-MJOP.nl De MJOP specilalist met een landelijk werkgebied tegen scherpe tarieven
1-2-MJOP.nl De MJOP specilalist met een landelijk werkgebied tegen scherpe tarieven

O-prognose is bij ons in-company aanwezig.

Bij het verwerken in een ander softwarepakket dient dit door de opdrachtgever beschikbaar te worden gesteld.

Voorbeeld Rapportage MJOP

Voor het opstellen van al uw MJOP's, DMJOP's en BOP's conform de NEN2767 voor VvE's, Residentieel Vastgoed, Commercieel Vastgoed, Zorg Vastgoed en Gemeentelijk & Maatschappelijk Vastgoed in : Noord-Holland (incl. Texel), Zuid-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg.

Meerjarenonderhoudsplan, Duurzaam Meerjaren onderhoudsplan, Beknopt Onderhoudsplan, Excel onderhoudsplanning,  mjop voorbeeld excel, mjop software , beknoptonderhoudsplan, meerjarenonderhoudsplan excel, voorbeeld mjop kleine vve,  Purmerend, Amsterdam, Zaandam, Heerhugowaard, Alkmaar, Rotterdam, Den Haag, Zandvoort, Haarlem, Almere, Google,  Onderhoud pand.